Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Internmedicin Kirurgi

A – Airway and cervical spine control (Fri luftväg, skydda nacken)

 • ABCDE-kontroll på akutmottagningen ska alltid börja med "A", fri luftväg och nackskydd, enligt ATLS-konceptet (Advanced Trauma Life Support)
 • B-ATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support) är likvärdig med ATLS, men efter krigen i Afganistan och Irak tillämpas ordningen <C>-ABC, dvs stoppa först en katastrofblödning (<C>), gör därefter ABCDE som vanligt. Detta eftersom många av dem som stupar i strid dör av utblödning, (46% enligt en studie).
 • I Sverige kör vi enligt ATLS vid traumalarm, alltså i ordningen A-B-C-D-E, och då tillser man först att patienten har fri luftväg, håller nacken stilla i utsträckt läge, och sätter på halskrage vid möjligt nacktrauma.
 • Traumaansvarig läkare bör vara ATLS-utbildad!
Jaw thrust
Jaw thrust

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Utlös TRAUMA-larm och kalla adekvat personal (akutläk, kir, ort, narkos etc)
 • Utlös MEDICIN-larm om det gäller ett icke-trauma,  t ex intox
 • Alla sätter på skyddsrock och handskar innan patienten anländer!
 • Det är mottagande läkare (kir- eller akutläkare) som leder traumalarmet och som ger alla direktiv fram till en ev överlämning, t ex till en bakjour.

 • Kontrollera att "A" är OK:
 • Luftvägarna är fria, inga problem noteras (A)
 • Pat kan svara (t ex "Hej", "Kalle")
 • Nacken hålls stabil efter trauma (nackkrage vb, eller någon håller nacken).

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Fråga patienten: "Vad heter du?" (Svar t ex "Kalle" innebär fri luftväg (A), samt att patienten har förstått frågan (D))
 • Säg högt att "A är OK!" - om så är fallet!
 • Notera ev cyanos eller stridor
 • Ge syrgas 5-15 liter efter behov om fri luftväg finns. Stäng inte av syrgasen för att ta en blodgas i ett läge där fri andningsväg inte är säkerställd.

 • Vid ofri luftväg
 • Kontrollera innehåll i munnen (främmande kropp, löständer etc)
 • Lyft upp/fram käkpartiet (jaw thrust)
 • Lyft under hakan (chin lift - ej vid misstänkt nackskada)
 • Kontrollera att det inte är nackkragen som sitter fel
 • Tillkalla narkosjour (vb)
 • Sätt eventuellt en nästub (kantarell)
 • Sätt eventuellt en svalgtub
 • Överväg intubation (kalla narkosjour). Intubationstub 7,0 till kvinna, 8,0 till man
 • Överväg fiberskopi (kalla öronjour)
 • Överväg koniotomi om hinder finns i övre luftvägarna (Ta snabbt beslut!)

 • När fri luftväg etablerats
 • Nackkrage vid trauma (hör till "A")
 • Sätt syrgas 5-15 l/min efter behov
 • Fortsätt med kontroll andning (B), kontroll cirkulation (C), stoppa blödning (C), notera bortfall (D) och exponera skador/symtom (E).
 • Kontroll SaO2, temp, andningsfrekvens, puls, blodtryck, EKG, medvetandegrad, och rörelseförmåga.
 • Ta inkomstprover, sätt nål
 • Ta en blodgas vb (stäng inte av syrgas när den behövs)
 • Förbered för ev FAST-undersökning (se dito)
 • Upprepa kontroll andning, kontroll cirkulation, kontroll av blödning, notera bortfall och exponera skador/symtom.
 • Upprepa kontroll SaO2, andningsfrekvens, puls, blodtryck, ta EKG när det är möjligt, ny kontroll av medvetandegrad, och rörelseförmåga.

Se även