Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin EKG Internmedicin Intoxer Neurologi Pediatrik

Svimning

ICD 10: R559 Svimning och kollaps

Svimning, eller förmodad svimning, kan vara väldigt benign, men i vissa fall också indikera livshotande tillstånd som lungemboli, blödning (aortadissektion), eller akut hjärtsjukdom (infarkt, arytmi mm), se nedan, en differentialdiagnostisk översikt!

A Dandy fainting
A Dandy fainting

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontroll ABCDE och åtgärder dito
 • Tag EKG
 • Sätt nål, dubbla nålar vid svimning efter uppenbar blödning
 • Ringer-acetat i beredskap
 • Rutinblodprover inkl koagulation, TnI eller TnT, samt vid blödningsmisstanke blodgrupp och bastest, infektionsprover, D-dimer vb
 • Översiktlig anamnes: Förklaras svimningen av någon särskild orsak? Hur gick det till (stående, liggande svimning)? Gör det ont någonstans? Svårt att andas? Aktuell medicinering/Ny medicin? Haft normal mens/senast?

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Behandling efter orsak!
 • Saknas hållpunkter för allvarlig orsak kan de flesta gå hem efter undersökning. Äldre och medicinerade patienter behöver ofta en uppföljningstid hos sin ordinarie läkare.
 • Yngre patienter kan oftast gå hem efter bedömning (Obs glöm ej LE, SAH)
 • Äldre patienter med ortostatiskt betingad svimning kan oftast gå hem efter bedömning
 • Finns en möjlig eller uppenbar orsak till svimningen sker handläggning därefter. Vanligen klokt att invänta blodprovssvar före hemgång.

 • Försök att utesluta följande "klassiska", farliga svimningar:
 • Kardiell svimning (arytmi, infarkt, etc)
 • Lungemboli
 • Inre blödning (t ex rupturerat aortaaneurysm, blödande magsår)
 • Subaraknoidalblödning, SAH, som i regel har mycket ont i huvudet,
 • Annan neurologisk orsak, t ex TIA-Stroke, epilepsi
 • Oklar takypné (Lungemboli trots allt? Sepsis på gång? Blödning?)

 • Lägg in:
 • Misstänkt sjukdom, ännu oklart vilken
 • Svårvärderad neurologi med vissa påvisade avvikelser
 • Hög ålder utan rimlig yrselförklaring
 • Oklar multimedicinering, oftast äldre patient

Anamnes och status

 • Initialt ABCDE-status
 • Luftvägar, andning, andningsfrekvens, hjärta, rytm, puls, blodtryck, tecken på blödning (smärta bukpalpation, blod per rektum, graviditet, hematemes), exponering (avklädning, inspektion, skador)
 • Komplettera efterhand med extremiteter (trombostecken?), blodtryck kontinuerligt samt i stående (ortostatism). Ortostatiskt test (7-8 min i stående, symtom och minst 20 mmHg-fall för diagnos ortostatism) innan patienten avslutas
 • Neurologi: Tecken på TIA (noterad paralys, afasi, eller svaghet), SAH (samtidig huvudvärk), etc?
 • Psykiatri: Simulerad svimning (familjebråk - "avsvimmad" kvinna, neuros, psykos)

Diffdiagnoser

Vanliga orsaker:
 • Vasovagal svimning (t ex tandläkarbesök)
 • Ortostatisk svimning (svimmat i anslutning till långvarigt stående eller vid uppresning)
 • Överansträngning, ev ihop med varm dusch (bltr-fall)
 • Komplex migrän
 • Konversionssyndrom (hysteri), ångest, panikångest (oftast yngre)
 • Förändrad/nyinsatt medicinering (beta-blockad, nitroglycerin, även långt QT-syndrom mm)
Allvarliga orsaker:
 • Kardiell svimning (hjärtinfarkt, sick sinus syndrome, Brugadasyndrom, arytmi, aortastenos, hjärttamponad, perikardit, AV-block III, pacemakerdysfunktion, hjärtsvikt mm)
 • Långt QT-syndrom, LTQS
 • Lungemboli (ca 10% av lungembolierna svimmar)
 • SAH, subaraknoidalblödning
 • TIA, kan övergå i stroke, alltid inläggning
 • Blödning, trauma (blödande magsår, aortaaneurysm, X-graviditet)
 • Sepsis (svimmar ibland innan infektionen är uppenbar)
 • Binjurebarkinsufficiens (Addisons syndrom, m fl)
 • Hyponatremi
 • Missbruk (heroin, spice, amfetamin, kokain)
Ovanliga orsaker:
 • Hyperventilation
 • Hypoglykemi (ger snarare medvetslöshet)
 • Hypoxi
 • Subclavian Steal Syndrome
 • Mjältruptur (Trauma? haft körtelfeber?)
 • Blödning efter inre operation
 • Rupturerad ovarialcysta
 • Aortadissektion
 • Vertebrobasilarisinsufficiens (svimning vid nackextension, uppåtblick)
 • Epilepsi (ger snarare kramper och frånvaro)
 • Takayasus arterit
 • Sinus Caroticus-hypersensitivitet
 • Förmaksmyxom
 • Carcinoid
 • Systemisk mastocytos

Se även

 • Medvetslöshet


Updated 2021-04-10. Originally published 2017-01-04, ©Per Björgell


error: Alert: Content is protected !!